12

MORTEN KETIL VALSTAD

Stilling: Drosjesjåfør/gårdbruker. Fødselsår: 1963 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i SKATVAL SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste

1
INGUNN MURSET HÅPNES f. 1974, Psykiatrisk sykepleier Skatval
2
SIGURD LARSEN f. 1967, Lærer Skatval
3
KIRSTEN BAKKEN f. 1975, Vernepleier Skatval
4
OSKAR HAMMER GJEVIK f. 1998, Student Skatval
5
ANNE KRISTIN HEIMSTAD f. 1954, Lærer Skatval
6
OLAF SKJERVOLD f. 1971, Gårdbruker Skatval
7
ANNE GRETE GRØNNING AUNE f. 1957, Universitetslektor Skatval
8
JOHN ARVE FORBORD f. 1966, Vaktmester Skatval
9
SØLVI MARGRETE KRISTOFFERSEN f. 1969, Hjelpepleier Skatval
10
STEIN ÅGE VOLLAN f. 1962, Slakter Skatval
11
ÅSE FISKVIK f. 1974, Lærer Skatval
13
SVEIN FORBORDSAUNE f. 1965, Flyplassoperatør Skatval
14
INGER-MARIE NORDBACK-ERIKSEN f. 1963, Lærer Skatval