1

ANN SISSEL JØRGENSEN

Stilling: . Fødselsår: 1965 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i MARKABYGD SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste