3

ANNELISE ROSEMARY BOTHNER-BY

Stilling: . Fødselsår: 1974 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i GAMLEBYEN OG GRØNLAND SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste

1
ELI MARGRETE NIELSEN KARAGØZ f. 1956 Gamlebyen
2
OTTO JOHAN KLEPPE f. 1945 Sørenga
4
BERIT BREIREM f. 1965 Tøyen
5
ANDERS BENTZRØD f. 1970 Grønland
6
MARIA SAXEGAARD f. 1996 Grønland
7
WERNER WILHELM DALLAVARA f. 1957 Kampen
8
ANN THERESA BACKER f. 1943 Bjørvika
9
TORBEN BRAND f. 1978 Gamlebyen
10
11
ERIK GUNDERSEN f. 1965 Asker