5

SVEIN HOMSTVEDT

Stilling: seniorrådgiver. Fødselsår: 1953 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i BAKKEHAUGEN, MAJORSTUEN OG VESTRE AKER SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

1973 - 1978
Norges landbrukshøgskole, studieretning Naturforvaltning

1978 - 1982
SSB, saksbehandler/planlegger jordbruksstatistikk

1982 - 1994
NVE, Operasjonssenter, Vassdragsregisteret

1994 - 2011
Statistisk sentralbyrå, seksjonssjef miljøstatistikk

2011 -
Statistisk sentralbyrå, plan-,byggesak- og miljøstatistikk

Verv i offentlig sammenheng

mangeårig leder i KFUM - kameratene Oslo (ulike posisjoner)

1971 - 1980
hovedleder på leir for barn og ungdom i perioden

1977 - 1981
styremedlem i KFUM kameratene Oslo

1981 - 1985
trener/lagleder, KFUM-kameratenes fotballgruppe Bakkehaugen

1992 - 1996
trener/lagleder Kolls lillejente og småpikelag fotball

Satsningsområder

  • Barn, ungdom og familier
  • Gjøre kirken relevant for hele livsløpet

Utfyllende presentasjon

Jeg er født og oppvokst i Oslo, og er utdannet som naturforvaltningskandidat fra det som en gang het Norges landbrukshøgskole. Fra 2011 er jeg seniorrådgiver i Statistisk sentralbyrå (SSB) etter å ha vært seksjonssjef for miljøstatistikk samme sted i 17 år. Før dette jobbet jeg 12 år i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Jeg har ikke tidligere erfaring fra menighetsråd, men jeg har i fortida flere års erfaring med lederoppgaver i KFUM-kameratene, både som fotball-lagleder, sommerleirleder for barn, påskeleirleder for ungdom og styremedlem, og var siden leder og trener for Bakkehaugens fotballgutter. De var tilsluttet KFUM-kameratene sentralt og Bakkehaugen menighet lokalt. I de seinere årene har jeg fulgt et barnekorarbeid i Rødtvet menighet på nært hold.
Som bestefar til 5 barnebarn fra 10 år og nedover er jeg opptatt av hva menighetene har å tilby barn og unge, og ønsker velkommen kreative tiltak for å nå ut til flere. Samtidig må kirken være et naturlig sted å oppsøke i alle livsfaser – og for alle minoritetsgrupper. Jeg ønsker at vi skal være ydmyke, og skape et sted for undring og refleksjon, lyttende, gjerne spørrende, også til hva som skal være kirkens sjel i turbulente tider nå og framover.

Andre kandidater på samme liste

1
RIGMOR SMITH-GAHRSEN f. 1963, seniorrådgiver Østhellinga, 0870 Oslo
2
TORUNN LANDRØ f. 1975, lege Tiurveien, 0852 Oslo
3
KAJA BREIVIK FURUSETH f. 1978, advokat M.Nielsens vei, 0871 Oslo
4
ANN ELISABETH JOHANSEN f. 1957, billedkunstner/kurator Eventyrveien, 0851 Oslo
6
INGER-MARIE SCHJØNBERG f. 1977, student Hammerstads gt, 0363 Oslo
7
MARIANNE MARSTRAND f. 1954, pensjonist Vestgrensa, 0851 Oslo
KARL ANDREAS BERTEUSSEN f. 1947, pensjonist Blåsbortveien, 0873 Oslo
PER OLAV GUNDERSEN f. 1970, jurist Biskop Heuchs v, 0871Oslo
ANNE DAGNY SKALLERUD f. 1954, pensjonist Nydalsveien, 0484 Oslo