6

INGER-MARIE SCHJØNBERG

Stilling: student. Fødselsår: 1977 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i BAKKEHAUGEN, MAJORSTUEN OG VESTRE AKER SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

1999 - 2000
Regiutdanning, NISS

2006 - 2010
Master i Nord-Amerika områdekunnskap

2011 - 2014
Bachelor i Musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo

2015 - 2019
Master i Musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo

Verv i offentlig sammenheng

Bøygen redaksjonen, layout-ansvarlig, medlem

Instituttutvalget,ILOS,HF-studentrepr. Kulturutv.,Stud.samf.

Kulturutv. Student.samf.UiO, onsdagsdebattansv., nestleder

Styremedlem Grorud MDG

2014 - 2017
Instituttstyret, Institutt for Musikkvitenskap-studentrepr.

Satsningsområder

  • Åpenhet og toleranse, en kirke for alle.
  • Sosiale tilbud for barnefamilier, som tilbud om søndagskole.
  • Tilbud om barnekor.
  • Et tilbud i kirka for unge voksne.
  • Kulturelle tilbud i kirka som konserter, kor etc.

Utfyllende presentasjon

Jeg vil arbeide med å åpne kirka for alle, også dem som ikke så ofte besøker den. Det bør være et mål for kirka å prøve inkludere flere. Jeg har et ønske om at kirka skal bli et naturlig møtested for barnefamilier og at det kommer i gang en søndagsskole. Kirka har et stort potensial for å være en arena for tro, tvil og de gode samtalene, og blir jeg valgt inn ønsker jeg å jobbe for å videreutvikle denne arenaen. Jeg vil jobbe med utvikling av gudstjenestene, og da særlig gjøre dem familievennlige.

Andre kandidater på samme liste

1
RIGMOR SMITH-GAHRSEN f. 1963, seniorrådgiver Østhellinga, 0870 Oslo
2
TORUNN LANDRØ f. 1975, lege Tiurveien, 0852 Oslo
3
KAJA BREIVIK FURUSETH f. 1978, advokat M.Nielsens vei, 0871 Oslo
4
ANN ELISABETH JOHANSEN f. 1957, billedkunstner/kurator Eventyrveien, 0851 Oslo
5
SVEIN HOMSTVEDT f. 1953, seniorrådgiver Bergsalléen, 0854 Oslo
7
MARIANNE MARSTRAND f. 1954, pensjonist Vestgrensa, 0851 Oslo
KARL ANDREAS BERTEUSSEN f. 1947, pensjonist Blåsbortveien, 0873 Oslo
PER OLAV GUNDERSEN f. 1970, jurist Biskop Heuchs v, 0871Oslo
ANNE DAGNY SKALLERUD f. 1954, pensjonist Nydalsveien, 0484 Oslo