KARL ANDREAS BERTEUSSEN

Stilling: pensjonist. Fødselsår: 1947 Supplert kandidat ved Menighetsrådsvalget i BAKKEHAUGEN, MAJORSTUEN OG VESTRE AKER SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

1968 - 1972
Cand real seismologi, Jordskjelvstasjonen UiB

1972 - 1995
Forsker, Amanuensis UiO,Senior Geofysiker Saga Petroleum m.m

1973 - 1976
Dr Philos, Universitetet I Oslo

1995 - 2003
President PGS Reservoir, Houston Texas

2003 - 2012
Professor og Forskningssjef Petroleum Institute, Abu Dhabi

Verv i kirkelig sammenheng

1995 - 2012
aktiv i Sjømannskirken i Houston og Dubai

2016 - 2018
medlem av drifts komiteen Vestre Aker menighetshus

Verv i offentlig sammenheng

2003 - 2012
Counsil member SEG (Society of Exploration Geophysicists)

2013 - 2017
Styremedlem og Publication Officer EAGE

Satsningsområder

  • Etikk/teknologi/miljø.
  • Kirken kommer på banen i miljødiskusjonen
  • Effektivisering av organisasjonen

Utfyllende presentasjon

Om meg: 
Jeg er utdannet geofysiker og har hatt flere stillinger innen forskning og i oljeindustri i Norge. Fra 1995 var jeg i Houston, Texas. Det lærte meg hvor viktig kirken faktisk er og at en må gjøre en innsats for å beholde den. De siste 10 årene var jeg professor og forskningssjef i Abu Dhabi, UAE. De fleste av mine arbeidskolleger var muslimer og jeg har fremdeles nære muslimske venner. Jeg har gjennom dette lært mye om fremmed kultur og religion og mistet mange fordommer.  

 Hva vil jeg jobbe for: 
 I vårt samfunn står kirken og lokalmenighetene godt plassert for å legge til rette for en dialog som kan øke kunnskap og aksept og fremme integrering, både mellom kulturer, som religionsdialog, og på lokalplanet mellom ulike generasjoner og sosiale lag.  Videre har vi det siste året sett at skolebarn gå i protest-tog fordi de mener at vi er i ferd med å ødelegge skaperverket.  Mange av dem har det åpenbart vondt og da mener jeg kirken har en plikt til å gjøre noe. 
 Disse temaene er viktig for meg og jeg ønsker som medlem i menighetsrådet jobbe for at vi kan ha møteplasser for dialog mellom mennesker og at kirken skal komme på banen når det gjelder bærekraftig forvaltning av skaperverket. Her dreier det seg om utveksling av kunnskap og å ta etisk riktige avgjørelser.   

Andre kandidater på samme liste

PER OLAV GUNDERSEN f. 1970, jurist Biskop Heuchs v, 0871Oslo
ANNE DAGNY SKALLERUD f. 1954, pensjonist Nydalsveien, 0484 Oslo
1
RIGMOR SMITH-GAHRSEN f. 1963, seniorrådgiver Østhellinga, 0870 Oslo
2
TORUNN LANDRØ f. 1975, lege Tiurveien, 0852 Oslo
3
KAJA BREIVIK FURUSETH f. 1978, advokat M.Nielsens vei, 0871 Oslo
4
ANN ELISABETH JOHANSEN f. 1957, billedkunstner/kurator Eventyrveien, 0851 Oslo
5
SVEIN HOMSTVEDT f. 1953, seniorrådgiver Bergsalléen, 0854 Oslo
6
INGER-MARIE SCHJØNBERG f. 1977, student Hammerstads gt, 0363 Oslo
7
MARIANNE MARSTRAND f. 1954, pensjonist Vestgrensa, 0851 Oslo