5

GUNNAR HUSAN

Stilling: . Fødselsår: 1949 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i HOLMLIA SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Utfyllende presentasjon

I Holmlia menighet har vi mange aktive medlemmer og ansatte som skaper en menighet med veldig mange gode og varierte møtepunkter. Jeg vil gjerne bidra til at dette arbeidet fortsetter. Kirkelovens paragraf sier jo at: «Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt, syke og døende betjent med det, døpte gis dåpsopplæring, barn og unge samlet om gode formål og legemlig og åndelig nød avhjulpet. Menighetsrådet har ansvar for at kirkelig undervisning, kirkemusikk og diakoni innarbeides og utvikles i soknet.»

Andre kandidater på samme liste

1
JOHAN ELON HAKE f. 1978 Nordåssløyfa
2
VIBEKE VENNEMO DYRHOL f. 1966 Ravnåsveien
3
DAG-EIRIK LANNEM f. 1974 Sloreåsen
4
TORILL EDØY f. 1966 Grensestien
6
HALVOR BRUUN f. 1975 Lusetjernveien
7
TOR TORBJØRNSEN f. 1948 Lusetjernveien
8
GURI RIKSAASEN f. 1973 Lusetjernveien
9
GURO HAUGLAND BYFUGLIEN f. 1982 Ravnkroken
10
JAN MARTIN SAHL f. 1952 Høgåsveien
11
KAROLINE HUUSE FJØREN f. 1989 Gamlelinja