6

LINN CAVALLIUS VAD GITHMARK

Stilling: HR- sjef. Fødselsår: 1985 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i FORNEBULANDET SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

HR- sjef i huawei technologies Norway AS

internasjonal markedsføring ved BI Oslo

Kinesik ved UIO og ved Beijing university

Verv i kirkelig sammenheng

KIM(kvinner i menigheten) Fornebulandet menighet

2015 -
kampen menighetsråd

Satsningsområder

  • jeg er opptatt av en strategisk tilnærming til frivillighet i menigheten,
  • trosopplæring og diakoni. i tillegg brenner jeg for mangfold
  • og kreativitet og ønsker økt fokus på ensomhet, og økt
  • engasjement i nærmiljøet for menighetens arbeid.

Andre kandidater på samme liste

1
ARVID KOPPERDAL f. 1954, pensjonist 1364 Fornebu
2
WENCHE SYNØVE WIIG f. 1949, pensjonist 1364 Fornebu
3
JOSTEIN GROSÅS f. 1962, advokat 1367 Snarøya
4
MARIT WIRUM SCHØNHEYDER f. 1953, pensjonist 1367 Snarøya
5
LIVE LEONHARDSEN WILHELMSEN f. 2002, student 1356 Bekkestua
7
REIDUN MARY GATLAND REVE f. 1954, pensjonist 1367 Snarøya
8
KJELL HARALD ULSTAD f. 1954, pensjonist 1364 Fornebu
9
MARKUS ØSTREM f. 2004, elev Valler VGS 1366 Lysaker
10
INGUNN AADLAND f. 1984, rådgiver 1366 Lysaker
11
NINA MARTINUSSEN f. 1967, daglig leder 1364 Fornebu