9

MARKUS ØSTREM

Stilling: elev Valler VGS. Fødselsår: 2004 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i FORNEBULANDET SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

videregående skole

Verv i kirkelig sammenheng

har vært konfirmant leder i 4 år.

ulike aktiviteter for ungdom i kirken

Satsningsområder

  • jeg er opptatt av de ulike ungdomstilbudene vi har og at disse tilbudene øker
  • i takt med innflytningen på Fornebu. Den nye kirken på Fornebu S bør ta hensyn
  • til ungdoms aktiviteter, slik som for eksempel øvingsrom til band.

Andre kandidater på samme liste

1
ARVID KOPPERDAL f. 1954, pensjonist 1364 Fornebu
2
WENCHE SYNØVE WIIG f. 1949, pensjonist 1364 Fornebu
3
JOSTEIN GROSÅS f. 1962, advokat 1367 Snarøya
4
MARIT WIRUM SCHØNHEYDER f. 1953, pensjonist 1367 Snarøya
5
LIVE LEONHARDSEN WILHELMSEN f. 2002, student 1356 Bekkestua
6
LINN CAVALLIUS VAD GITHMARK f. 1985, HR- sjef 1364 Fornebu
7
REIDUN MARY GATLAND REVE f. 1954, pensjonist 1367 Snarøya
8
KJELL HARALD ULSTAD f. 1954, pensjonist 1364 Fornebu
10
INGUNN AADLAND f. 1984, rådgiver 1366 Lysaker
11
NINA MARTINUSSEN f. 1967, daglig leder 1364 Fornebu