11

NINA MARTINUSSEN

Stilling: daglig leder. Fødselsår: 1967 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i FORNEBULANDET SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

daglig leder ved sagenehjemmet AS

sykepleier med master i verdibasert ledelse

Verv i kirkelig sammenheng

kirkens bymisjon

Verv i offentlig sammenheng

Diakonhjemmet

Lovisenberg

Satsningsområder

  • jeg er opptatt av at kirken skal være en inkluderende møteplass for alle
  • mennesker og at kirken skal gi støtte til mennesker i de ulike fasene i livet.

Andre kandidater på samme liste

1
ARVID KOPPERDAL f. 1954, pensjonist 1364 Fornebu
2
WENCHE SYNØVE WIIG f. 1949, pensjonist 1364 Fornebu
3
JOSTEIN GROSÅS f. 1962, advokat 1367 Snarøya
4
MARIT WIRUM SCHØNHEYDER f. 1953, pensjonist 1367 Snarøya
5
LIVE LEONHARDSEN WILHELMSEN f. 2002, student 1356 Bekkestua
6
LINN CAVALLIUS VAD GITHMARK f. 1985, HR- sjef 1364 Fornebu
7
REIDUN MARY GATLAND REVE f. 1954, pensjonist 1367 Snarøya
8
KJELL HARALD ULSTAD f. 1954, pensjonist 1364 Fornebu
9
MARKUS ØSTREM f. 2004, elev Valler VGS 1366 Lysaker
10
INGUNN AADLAND f. 1984, rådgiver 1366 Lysaker