7

JABULANI LUCKY MYEZA

Stilling: Skoleass. og selv.nærings. Fødselsår: 1978 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i HASLUM SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Utfyllende presentasjon

Jeg mener at viktige satsingsområder for kirken i Haslum menighet bør være familietiltak som "Torsdag for alle" og tilby fellesskap for barn og familier, få flere menn til å engasjere seg i menigheten og at kirken bidrar på de viktigste sakene i verden rundt likestilling og rettferdighet. Jeg håper at jeg kan bidra til at Haslum menighet skal være en inkluderende kirke, et levende og trygt sted for alle.

Andre kandidater på samme liste

1
ELISE SKJELVIK OTTESEN SØVIK f. 1984, Prest og journalist 1356 Bekkestua
2
EIRIK HAAVERSEN f. 1977, Programmerer 1362 Hosle
3
GERD LINDA LELAND f. 1962, Radiograf 1344 Haslum
4
BEATE JELSTAD LØVAAS f. 1977, Førsteamanuensis 1356 Bekkestua
5
ESPEN ANGERMO f. 1961, Lærer i videregående skol 1344 Haslum
6
MARTINE WOLDSETH f. 2002, Student 1344 Haslum
8
BENTE HELENE MALLING f. 1948, Pensjonist 1357 Bekkestua
9
ANDREAS JOSEF HANSEN f. 1982, Student 1362 Hosle
10
RANDI ELISABETH MOBERG AASEN f. 1972, Sykepleier 1344 Haslum
11
BJØRN HENRIK BONDY f. 1978, Jurist 1363 Høvik
12
JANNE GOLIMO f. 1978, Vernepleier og fam.ter. 1357 Bekkestua
13
ELLEN AURLIEN f. 1962, Lege 1357 Bekkestua