4

JAN MAGNE MJÆRUM

Stilling: Pensjonist. Fødselsår: 1948 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i FAGERBORG SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

- 1978
Kristendom

1967 - 1969
Lærerutdanning

1970 - 1979
Ungdomssekretær i Det Norske Misjonsselskap, Østfold

1979 - 2000
Bestyrer og rektor ved Mesnali leirskole, NMS

2000 - 2016
Regionleder i Det Norske Misjonsselskap

Verv i kirkelig sammenheng

Diverse utvalg og råd i menigheten

1993 - 2000
Leder Brøttum menighetsråd

2015 - 2019
Medlem i Fagerborg menigehtsråd

Verv i offentlig sammenheng

Leder av medarbeiderforeningen i NMS

1986 - 1992
Medlem i NMS' landsstyre

1990 - 2000
Leder i Mesnali Bygdeungdomsklag

Satsningsområder

  • Satsning på arbeid for ungdom og unge voksne
  • Være synlig i lokalsamfunnet
  • Arbeide for et inkluderende fellesskap i alle grener av arbeidet
  • Fokus på misjon, bistand og miljø
  • Utruste og utfordre til frivillighet

Andre kandidater på samme liste

1
FINN FOLKE THORP f. 1967, Kommunikasjonsrådgiver Suhmsgt. 4, Oslo
2
INGVILD KRISTINE LYSNE f. 1986, Jurist Presidentgata 3A, Oslo
3
GUNNAR FLÅT ISAKSEN f. 1998, Lærerstudent Staffeldtsgt. 2, Oslo
5
JOSTEIN MAGNE VEVATNE f. 1977, Leder Telenor Ullevålsveien 79, Oslo
6
MARIUS ASTRUP THORESEN f. 1974, Fagkoordinator, pianolære Eugeniesgt. 7, Oslo
7
MARIA VATNE f. 1978, Lege Sofiesgt. 70, oslo
8
INGER HELENE ENGER f. 1956, Jurist Hertzbergsgt. 8, Oslo
9
HAAKON MOSSIN GJØEN f. 1986, Postbud Rosenborggt. 15, Oslo
10
ANNE KRISTINE DALENE f. 1981, Kreftsykepleier Maridalsveien 225, Oslo
11
OLE GUSTAV KLEVBERG f. 1990, Teologistudent MF Trondheimsveien 157, Oslo
12
SVEN CHRISTIAN STENVAAG f. 1978, Journalist, Finansavisen Haslevangen 1, Oslo
13
TRINE MOLLAN f. 1986, Arr. markeds og mediaansv Sognsveien 6, Oslo
14
RAGNHILD MARGRETHE MOY f. 1945, Pensjonist Stensgt. 11, Oslo
15
HARALD HUGO STRAND f. 1961, Førstekonsulent Schultzgt. 18, Oslo