10

ANNE KRISTINE DALENE

Stilling: Kreftsykepleier. Fødselsår: 1982 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i FAGERBORG SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

2001 - 2004
Bachelor i sykepleie

2007 - 2008
Videreutdanning i kreftsykepleie

2015 - 2016
Videreutdanning veiledning og undervisning

2017 - 2019
Master i sykepleie - klinisk forskning og fagutvikling

Verv i offentlig sammenheng

2004 - 2007
Styremedlem i Diakonifellesskapet ved Bergen Diakonissehjem

2013 - 2017
Styremedlem i Tråkk Oslo (kristen friluftsgruppe)

2015 - 2018
Ledet styringsgruppen i palliativt nettverk Oslo

2018 -
ledet driftsgruppen ipalliativt nettverk Oslo

Satsningsområder

  • Gudstjenesten som håpskilde, møteplass og fellesskap for alle
  • Positiv synlighet i lokalmiljøet
  • Lokal og internasjonal diakoni - styrke fasteaksjonen
  • Gode inkluderende møteplasser gjennom uka
  • Styrke frivilligheten

Andre kandidater på samme liste

1
FINN FOLKE THORP f. 1968, Kommunikasjonsrådgiver Suhmsgt. 4, Oslo
2
INGVILD KRISTINE LYSNE f. 1987, Jurist Presidentgata 3A, Oslo
3
GUNNAR FLÅT ISAKSEN f. 1999, Lærerstudent Staffeldtsgt. 2, Oslo
4
JAN MAGNE MJÆRUM f. 1949, Pensjonist Lyder Sagensgt. 5, Oslo
5
JOSTEIN MAGNE VEVATNE f. 1978, Leder Telenor Ullevålsveien 79, Oslo
6
MARIUS ASTRUP THORESEN f. 1975, Fagkoordinator, pianolære Eugeniesgt. 7, Oslo
7
MARIA VATNE f. 1979, Lege Sofiesgt. 70, oslo
8
INGER HELENE ENGER f. 1957, Jurist Hertzbergsgt. 8, Oslo
9
HAAKON MOSSIN GJØEN f. 1987, Postbud Rosenborggt. 15, Oslo
11
OLE GUSTAV KLEVBERG f. 1991, Teologistudent MF Trondheimsveien 157, Oslo
12
SVEN CHRISTIAN STENVAAG f. 1979, Journalist, Finansavisen Haslevangen 1, Oslo
13
TRINE MOLLAN f. 1987, Arr. markeds og mediaansv Sognsveien 6, Oslo
14
RAGNHILD MARGRETHE MOY f. 1946, Pensjonist Stensgt. 11, Oslo
15
HARALD HUGO STRAND f. 1962, Førstekonsulent Schultzgt. 18, Oslo