1

PER HOLDØ

Stilling: . Fødselsår: 1959 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i HØVIK SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Utfyllende presentasjon

Jeg stiller som kandidat fordi jeg tror jeg har noe å bidra med i ledelsen av Høvik menighet. Jeg har ledet menighetsrådet de siste fire årene og opplever at vi har fått til mange gode tiltak, men det er fortsatt mye ugjort!

Jeg tror at kirken har en viktig oppgave i både å skape mening og tilhørighet. Det gjøres best i den lokale menighet og jeg tror mange i vår store menighet ønsker at vi skal være et inkluderende fellesskap og at vi skal ikke bare ta vare på det som har vært, men i enda større grad nyorientere menighetens arbeid slik at det kan være et sted hvor vi kan vokse i tro og liv. 

Kirken har mange utfordringer, organisatoriske såvel som innholdsmessige. Men vi har et mangfold som vi bør videreutvikle som kulturinstitusjon og som trosfellesskap. Blant de viktige saker vi har, er å lykkes med trosopplæring, barne- og ungdomsarbeid og omtanken for de som trenger at noen bryr seg.

Andre kandidater på samme liste

2
INGER LISE LERØ f. 1959 1356 Bekkestua
3
ESPEN KLØW f. 1966 1363 Høvik
4
ANNE ELISABETH NORDAL BROEN f. 1950 1365 Blommenholm
5
MARIANNE TORP NARUM-HANSSEN f. 1966 1363 Høvik
6
KRISTIN FOSSHEIM f. 1964 1365 Blommenholm
7
TORKEL DJØNNE f. 1994 0473 Oslo
8
WILLIAM CHARLES SPADE f. 1944 1363 Høvik
9
KARI WOLD HAUG f. 1937 1356 Bekkestua
10
KRISTOFFER STEINBØ f. 1999 0484 Oslo