8

WILLIAM CHARLES SPADE

Stilling: . Fødselsår: 1944 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i HØVIK SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Utfyllende presentasjon

Jeg ønsker å bygge en bro fra kirken til dem som ikke finner det naturlig å komme dit. I menighetsråådet kan vi arbeide med hvordan vi kan gjøre dette på Høvik. Jesu budskap deler jeg med glede. 

Kirken fylles med folk i alle aldre til gudstjeneste. Vårt hovedmål er å skape et menighetsliv som tiltrekker folk, basert på Jesu budskap om nestekjærlighet, fred og glede. Tenk om vi kan tilby f.eks. kurs til folk som kan utløse deres egen skaperevne!
 
Den største ufordringen er å være relevant og at vi ikke må gi slipp på å forkynne Jesu budskap. Jeg ønsker et gudstjenesteliv som tiltrekker folk i alle aldre, men at vi også ellers i uken finner aktiviteter som vekker folks interesser. Håpet mitt er at vår kirke kan tilby noe for hele den skapningen som vi er.

Andre kandidater på samme liste

1
PER HOLDØ f. 1959 1363 Høvik
2
INGER LISE LERØ f. 1959 1356 Bekkestua
3
ESPEN KLØW f. 1966 1363 Høvik
4
ANNE ELISABETH NORDAL BROEN f. 1950 1365 Blommenholm
5
MARIANNE TORP NARUM-HANSSEN f. 1966 1363 Høvik
6
KRISTIN FOSSHEIM f. 1964 1365 Blommenholm
7
TORKEL DJØNNE f. 1994 0473 Oslo
9
KARI WOLD HAUG f. 1937 1356 Bekkestua
10
KRISTOFFER STEINBØ f. 1999 0484 Oslo