9

KARI WOLD HAUG

Stilling: . Fødselsår: 1937 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i HØVIK SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Utfyllende presentasjon

Da jeg ble spurt om å stille som kandidat følte jeg det som en tillitserklæring om at jeg kunne bidra. Har tenkt på muligheten og føler at nå er tiden moden. 
 
Jeg har et ønske om at kirken får større oppslutning og at den angår folk flest og kan sette sitt preg på samfunnslivet. Kirken er vår kuturarv etter snart 500 års innflytelse etter adskillelsen fra den katolske kirke i 1537. Det forteller mye at om lag 70 prosent av befolkningen er medlemmer av DnK, og min visjon er at den blir en brukskirke i alle sammenheng. Kirken bør også synes mer i mediene. For Høvik sin del er det ønske om større oppslutning om gudstjenestene. Markedsføring er viktig - hva med en folder som beskriver vår historie gjennom 121 år? Hva med en bibelskole for voksne med bibelrelaterte emner? Vi har mye å spille på, f.eks. Bach-koret. Det er også viktig at ressurspersoner fra nærmiljøet inviteres til diskusjoner om aktuelle samfunnsspørsmål. 

Utfordringen må være at kirken er relevant for oss som lever i dag. Jeg har inntrykk av at det til tider er tabu å snakke om kristendom generelt. Det er så mange andre aktiviteter som trekker oppmerksomheten bort fra kirken. For mange er det slik at det blir en "høytidskirke"! Dessverre kan det oppleves at enkelte mennesker ikke føler seg akseptert. Da er det fare på ferde. Alle skal være velkomne. 

Andre kandidater på samme liste

1
PER HOLDØ f. 1959 1363 Høvik
2
INGER LISE LERØ f. 1959 1356 Bekkestua
3
ESPEN KLØW f. 1966 1363 Høvik
4
ANNE ELISABETH NORDAL BROEN f. 1950 1365 Blommenholm
5
MARIANNE TORP NARUM-HANSSEN f. 1966 1363 Høvik
6
KRISTIN FOSSHEIM f. 1964 1365 Blommenholm
7
TORKEL DJØNNE f. 1994 0473 Oslo
8
WILLIAM CHARLES SPADE f. 1944 1363 Høvik
10
KRISTOFFER STEINBØ f. 1999 0484 Oslo