1

ARNE LUNDSTADSVEEN

Stilling: prosjekt leder. Fødselsår: 1971 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i EIKSMARKA SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

malermester

Satsningsområder

  • jeg har to jenter på 6 og 8 år, så det vil være naturlig for meg å jobbe med
  • barne- og ungdoms arbeidet i kirken. Jeg vil jobbe for at kirken skal være et
  • inkluderende sted å være for alle som bor på Eiksmarka.

Andre kandidater på samme liste

2
LARS PETTER HOLTE HAUGEN f. 1961, Senior økonomirådgiver 1359 Eiksmarka
3
FINN ROAR HUNGERHOLDT f. 1966, Daglig leder 1359 Eiksmarka
4
JØRGEN OTELIUS TOVIK f. 1999, kirketjener 1362 Hosle