3

FINN ROAR HUNGERHOLDT

Stilling: Daglig leder. Fødselsår: 1968 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i EIKSMARKA SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

daglig leder Oslomarkas fiskeadministrasjon

Økonom

Verv i offentlig sammenheng

Styreleder for Fossum idrettsforening

Satsningsområder

  • det er spesielt viktig for Eiksmarka kirke å bidra positivt i lokalmiljøet
  • gjennom å signalisere åpenhet, engasjement i andre og for kirken
  • utradisjonelle områder, fleksibelt bruk av kirkebygget etc.
  • Eiksmarka kirke bør fortsette å være kirke som jobber for gode
  • nabolag for alle som bor i området.

Andre kandidater på samme liste

1
ARNE LUNDSTADSVEEN f. 1973, prosjekt leder 1359 Eiksmarka
2
LARS PETTER HOLTE HAUGEN f. 1963, Senior økonomirådgiver 1359 Eiksmarka
4
JØRGEN OTELIUS TOVIK f. 2001, kirketjener 1362 Hosle