4

JØRGEN OTELIUS TOVIK

Stilling: kirketjener. Fødselsår: 2001 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i EIKSMARKA SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

H.M. Kongens Garde

videregående skole

Verv i kirkelig sammenheng

Good news Teknikk

Good news tensing

konfirmant leder Eiksmarka og Østerås

Satsningsområder

  • aktiviteter for ungdom. Kirken må bli enda mer synlig i nærmiljøet.
  • videreutvikle HEI-festivalen, som nærmiljøets samlingspunkt
  • og styrke Eiksmarka kirke sin deltagelse.

Andre kandidater på samme liste

1
ARNE LUNDSTADSVEEN f. 1973, prosjekt leder 1359 Eiksmarka
2
LARS PETTER HOLTE HAUGEN f. 1963, Senior økonomirådgiver 1359 Eiksmarka
3
FINN ROAR HUNGERHOLDT f. 1968, Daglig leder 1359 Eiksmarka