8

ASBJØRN KÅRE HAUGEN

Stilling: prest. Fødselsår: 1945 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i OTTESTAD SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Utfyllende presentasjon

Min bakgrunn i kirken er som menighetsprest og sjømannsprest i mange år, og som pensjonist bidrar jeg fortsatt mye her i Domsprostiet. Det frivillige arbeidet i menigheten ser jeg som særs viktig, og jeg stiller meg til disposisjon som en del av dette ved å si ja til å stå på listen for valg til nytt råd for Ottestad menighet.

Andre kandidater på samme liste

1
RANVEIG FINNANGER f. 1967, Jordskiftelagdommer Veltbakken 4, Ottestad
2
KRISTINE LUNDSBAKKEN f. 1989, syngende guide Vestbygdvegen, Ottestad
3
MARIT SYNNØVE STRØMSTAD f. 1948, pensjonist Holmlundvegen, Ottestad
4
HARALD TØNSETH f. 1953, Daglig leder Holmlundvegen, Ottestad
5
HANNE MERETE SAMSARA SVENDSEN f. 1973, lærer Tokstadvegen, Ottestad
6
HELGE WALDELAND f. 1954, pensjonist Nybovegen, Ottestad
7
CAMILLA LUNDBY BRENDEN f. 2003, student Gotlandsvegen, Ottestad
9
JO ERIK TANGNES f. 1970, Avdelingsleder Karl Johan, Ottestad
10
BJØRG HOEL f. 1955, Lektor Hagelundvegen, Ottestad