1

ELSE LIVE THUE STOKSTAD

Stilling: . Fødselsår: 1952 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i KRISTIANSUND SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste