KRISTIN HELLWIG

Stilling: Tidligere dokumentforvalt. Fødselsår: 1970 Supplert kandidat ved Menighetsrådsvalget i SANDVIKEN SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste