KRISTIN HELLWIG

Stilling: Tidligere dokumentforvalt. Fødselsår: 1969 Supplert kandidat ved Menighetsrådsvalget i SANDVIKEN SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste