9

ARNOLD ENGSETH

Stilling: . Fødselsår: 1957 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i HANESTAD SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste