3

FINN-ARNE KJELDÅS

Stilling: . Fødselsår: 1962 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i SJØLI SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste