8

MARIE GIIL

Stilling: . Fødselsår: 1962 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i YTRE RENDAL SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste