JESSICA ABRAFI BERKO

Stilling: . Fødselsår: 1988 Supplert kandidat ved Menighetsrådsvalget i BØLER SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste