1

RAKEL YTTERVIK

Stilling: . Fødselsår: 1955 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i FREI SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste