4

SVEIN BEKSRUD

Stilling: Pensjonist. Fødselsår: 1954 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i STRØMSØ SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Arbeidet med internasjonalt arbeid. Har vært daglig leder i

menighet og kirkeverge de siste årene.

Sosionom,

Verv i kirkelig sammenheng

Har sittet en periode i menighetsråd – 2 år som leder.

Satsningsområder

  • Satsing i Strømsø med alternativ gudstjeneste og samarbeidet med
  • Kirkens Bymisjon er spennende. Har tro på Den norske kirke som folkekirke.

Utfyllende presentasjon

Aktiv i skolelag, ungdomsforening osv som ung.

Andre kandidater på samme liste

2
KRISTIN HAGLAND f. 1975
3
STIG PEDERSEN f. 1974, Forsikring i næringslivet
5
JANNE VERVIK HUSEBY f. 1977, Regnskapskonsulent.