9

MARIT HAMMER

Stilling: . Fødselsår: 1975 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i SØRE OSEN SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste