1

ELLEN CHARLOTTE RICCI

Stilling: . Fødselsår: 1975 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i DØVES MENIGHET SANDEFJORD på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste