2

KNUT SYVERTSEN

Stilling: . Fødselsår: 1954 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i DØVES MENIGHET SANDEFJORD på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste