3

ROLF OVE ØVRUM

Stilling: Autorisert regnskapsfører. Fødselsår: 1949 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i SANDAR SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

1968 - 1971
Norges Landbrukshøgskole

1971 - 1974
Lærer/avdelingsleder Lyngdal Jordbruksskole - Lyngdal

1974 - 1981
Bestyrerassistent/kurator Mjølløst Vernehjem - Sandefjord

1981 - 1999
Regnskapsfører/daglig leder Sandar Regnskapslag

2000 -
Autorisert regnskapsfører

Verv i kirkelig sammenheng

Bugården Menighetskor i ca 5 år.

Leder i foreldreutvalget for Sandar Kirkes Barnekor

Menighetsrådet for Sandar Menighet, én periode

1969 - 1971
Leder av konfirmantklubb i Son Menighet

1975 -
Sandar Kirkes Motettkor i ca 14 år

Verv i offentlig sammenheng

Styremedlem (rådgiver) i diverse kundebedrifter.

Satsningsområder

  • Forkynnelsen av Guds Ord, at dette skjer etter Bibelens lære.
  • Diakonale oppgaver, at også de svakeste i menigheten føler seg ivaretatt av
  • menigheten.

Andre kandidater på samme liste

1
SVEN-ARNE NILSSON f. 1948, Pensjonist fra 2012 Sandefjord
2
HILDE BØRUFSEN f. 1965, Autorisert Regnskapsfører Sandefjord
4
ANNE SOLLIE HEM f. 1949, Pensjonist Sandefjord
5
GUDBRAND SLETTE f. 1982, Avdelingsingeniør ved SIV Sandefjord
6
TURID COLLING f. 1945, Husmor Sandefjord
7
OLE-ANTON BAKKE f. 1968, Emballasjesjef, Jotun Sandefjord
8
LINDA KARIN ØYEN f. 1965, Adjunkt fra 2019 Sandefjord
9
LEIF KLEMMETSMO f. 1967, Selvstendig næringsdriven Sandefjord