6

ASGEIR SANDNES

Stilling: . Fødselsår: 1965 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i STEINKJER SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste