4

MARITTA BOXASPEN OHRSTRAND

Stilling: . Fødselsår: 1949 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i FREI SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste