4

DAGNOR ENGENES

Stilling: barnehagelærar. Fødselsår: 1969 Kandidat ved Soknerådsvalet i BØMLO SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidatar på same liste

1
TRYGVE SVEINUNG TOTLAND f. 1953, pensjonist
2
ODD INGVAR NILSSEN f. 1964, offshore arbeidar
3
ELIN VOLD f. 1966, dagleg leiar
5
NANCY HELEN SØRENES OLSEN f. 1980, sjukepleiar
6
GORM EIDESVIK f. 1998, automatiker
7
EINAR EIDESVIK f. 1983, fiskeskipper
8
ROLF MAGNE SKIPPERVIK f. 1951, pensjonist