4

DAGNOR ENGENES

Stilling: barnehagelærar. Fødselsår: 1968 Kandidat ved Soknerådsvalet i BØMLO SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidatar på same liste

1
TRYGVE SVEINUNG TOTLAND f. 1952, pensjonist
2
ODD INGVAR NILSSEN f. 1963, offshore arbeidar
3
ELIN VOLD f. 1965, dagleg leiar
5
NANCY HELEN SØRENES OLSEN f. 1979, sjukepleiar
6
GORM EIDESVIK f. 1997, automatiker
7
EINAR EIDESVIK f. 1982, fiskeskipper
8
ROLF MAGNE SKIPPERVIK f. 1950, pensjonist