11

KARI ELINE EGENÆS GROVEN

Stilling: . Fødselsår: 2002 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i ILEN SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste

1
STEINAR NORDAL f. 1956 Trondheim
2
NINA EGENÆS GROVEN f. 1962 Trondheim
3
ØYSTEIN AARLOTT DIGRE f. 1982 Trondheim
4
KAROLINE VIKAN f. 1983 Trondheim
5
GUNNAR GANGSTØ f. 1969 Trondheim
6
MIKAELA VETTENRANTA RØNSTAD f. 1982 Trondheim
7
KJETIL BYE f. 1968 Trondheim
8
KINE RIAN f. 1981 Trondheim
10
PATRICIA PRINCESS SØRENG f. 1974 Trondheim