INGER-TURID WIUM JAKOBSEN

Stilling: . Fødselsår: 1959 Supplert kandidat ved Menighetsrådsvalget i EGERSUND SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste