11

BODIL BERGFJORD

Stilling: . Fødselsår: 1992 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i STIKLESTAD SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste