6

ARILD KVERNMO PEDERSEN

Stilling: . Fødselsår: 1993 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i VERA OG VUKU SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste