8

RAGNAR NORDVIK

Stilling: . Fødselsår: 1955 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i NIDAROS DOMKIRKE OG VÅR FRUE SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste

1
ANDREAS KJOSAVIK f. 1988 BLAKLIHØGDA 6D
2
ANNE STORLI BAUCK-LARSSEN f. 1957 ARKITEKT CHRISTIES GT
3
ALBERT SOLBERG f. 1966 SØNDRE JONSGATE
4
SIRI WAHL-OLSEN f. 1952 TEGLBRENNERVEIEN
5
THEA SELLIAAS THORSEN f. 1976 VILHELM STORMS GATE
6
DANIEL JOHANSEN f. 1984 KONGENS GATE
7
VIBEKE GROTNES DALE f. 1974 INGEMANN TORPS VEI
9
JULIE FEILBERG f. 1953 SVERRES GATE
10
BJØRN KRISTIAN SOKNES f. 1953 JONSVANNSVEIEN
11
INGUNN HAUKNES LARSEN f. 1976 NEDRE KRISTIANSTENS GT
12
GISLE STJERN f. 1965 SVERDRUPS VEI
13
TORILD HOVDENAK f. 1948 BERGHEIMSVEGEN
14
GUNN EVA BYE f. 1971 GLØSHAUGVEIEN
15
MAY BRITT HÅRBERG HAGEN f. 1967 TIDEMANDS GATE