11

TONE KARIN LARSEN

Stilling: Hjelpepleier. Fødselsår: 1974 Kandidat ved Soknerådsvalet i HJARTDAL SOKNERÅD på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidatar på same liste

1
GEIR ATLE KVAMME f. 1950, Tannlege Tuddal
2
HELLE KAUFMANN GJERDE f. 1966, kirketjener Sauland
3
GEIR JOHANNES HAGEN f. 1945 Sauland
4
RAGNHILD MOSEBØ BEKKHUS f. 1945 Hjartdal
5
SIGURD NORMANN HAUG f. 1972, Ingeniør Sauland
6
TORUNN GJERJORDET f. 1971, Leder Frivillighetsentral Sauland
7
SVEN ERIK BAKKEN f. 1960 Tuddal
8
ANNE KALDAL f. 1967 Hjartdal
9
RAGNHILD SOLBERG TOKERUD f. 1949, Pensjonert lærer Sauland
10
GUNVALD THO f. 1969, Selvstendig næring Hjartdal