JO HEDBERG

Stilling: Daglig leder, Bønnelista. Fødselsår: 1964 Supplert kandidat ved Menighetsrådsvalget i SEM SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Agronomm

Cand teol (prest)

Kateket

Kateket i Sem i 10 år

Landbruksmekaniker

Verv i kirkelig sammenheng

Initiativtaker og leder for Bønnelista

Initiativtaker og leder i Bønn for Den norske kirke

Leder for husstyret, Sem menighetshus

Satsningsområder

  • Flere deltakere på menighetens vanlige gudstjenester
  • Arbeid for flere aldersgrupper i menigheten, f.eks barn og familier
  • Realisering av menighetsbygg med kontorer på kirketomta på Sem

Andre kandidater på samme liste

1
HARALD RUDLAND LARSEN f. 1958, Logistikkansvarlig
2
EGIL URSTEIN f. 1956, Eliektriker
3
ELSE MARIE FEVANG FARNES f. 1962, Hjelpepleier Barkåker
4
GEIR MORGAN BREIAN LANGØ f. 1967, Adjunkt
5
ASTRID TROLLSÅS f. 1958, Hjemmearbeidende
6
HENRY SMIDSRØD f. 1949, Pensjonist
7
GERD IREN TALA f. 1971, Gårdbruker
8
CHRISTINE SVALESTAD f. 1990, Automasjonsingeniør
9
BERIT ELDEVIK f. 1949, Pensjonist