Klagenemnda

Klagenemnda velges av Kirkemøtet og har som oppgave å avgjøre klager som kommer inn under deres mandat.

Klagenemndas oppgaver

a) avgjør klager etter kirkeloven § 31 tredje ledd,
b) avgjør klager på vedtak om oppsigelse, suspensjon og avskjed av Kirkerådets direktør og assisterende direktør samt Bispemøtets generalsekretær,
c) treffer vedtak om oppsigelse, suspensjon og avskjed av biskop, og
d) avgjør klager på Kirkerådets vedtak om avslag på innsynskrav etter offentleglova og
e) utfører for øvrig de oppgaver den er pålagt av Kirkemøtet.

Klagenemndas avgjørelser kan ikke påklages.

 

Klagenemndas sammensetning

Klagenemnda skal ha fem medlemmer med personlige varamedlemmer. Blant medlemmene skal det være minst to personer av hvert kjønn og tilsvarende for varamedlemmene.

Klagenemnda består av følgende medlemmer:

  • En leder som er eller har vært dommer i de alminnelige domstoler eller i Arbeidsretten
  • Ett medlem som har juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap
  • Ett medlem som har teologisk doktorgrad
  • Ett medlem som er prest og har særlig kompetanse i kirkerett
  • Ett øvrig medlem

Kirkemøtet velger leder av klagenemnda. Klagenemnda velger selv sin nestleder. Utelukket fra å bli valgt inn i klagenemnda er biskoper, medlemmer av Kirkerådet og de øvrige sentralkirkelige råd, ansatte i den sentralkirkelige administrasjon samt ansatte i bispedømmeadministrasjonene.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"