Kontrollutvalget

Regler for Den norske kirkes kontrollutvalg ble fastsatt av Kirkemøtet 11. april 2016. Utvalget ble oppnevnt av Kirkemøtet i 2017.

I det første møte i sin valgperiode velger Kirkemøtet medlemmer og varamedlemmer til Den norske kirkes kontrollutvalg. Medlemmene velges for hele valgperioden.

Kontrollutvalget skal på Kirkemøtets vegne forestå den løpende kontroll med Kirkerådets virksomhet – herunder kontrollere om Kirkemøtets vedtak blir fulgt opp etter deres innhold og forutsetninger. Kontrollutvalget skal se til at Den norske kirkes regnskaper blir revidert på en betryggende måte. Kontrollutvalget behandler rapporter fra Kirkerådets internrevisor.

Medlemmer i kontrollutvalget for perioden 2017 til første kirkemøte etter valget i 2019 er:

  • Leder: Ann Kristin Sørvik - personlig varamedlem Marta Hofsøy
  • Nestleder: Finn Huseby - personlig varamedlem Karl Johan Kirkebø
  • Laila Riksaasen Dahl - personlig varamedlem Frøydis Indgjerdingen
  • Brit Skjelbred - personlig varamedlem Reidar Åsgård
  • Ola T. Lånke - personlig varamedlem Reinert Hetland

Sekretariatet skal organiseres uavhengig av Kirkerådets administrasjon og skal ikke være underlagt dens myndighet.

Deloitte Advokatfirma AS har oppdraget som Kontrollutvalgets sekretariat ved advokatfullmektig Live Marie Bjønness-Jacobsen. Sekretariatet støttes av internrevisor Magne Pedersen.

Postadresse:
Den norske kirkes kontrollutvalg
c/o internrevisor Magne Pedersen
Kirkens hus Rådhusgaten 1
0152 Oslo

 

 

 

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"