Kontaktgruppe med det Mosaiske trossamfunn

Mellomkirkelig råd har oppnevnt disse som Den norske kirkes medlemmer av kontaktgruppen mellom Det Mosaiske Trossamfunn og Den norske kirke:

Olav Elgvin
Jorunn Andestad Langmoen
Oskar Skarsaune
Jorun Elisabeth Berstad Weyde
Generalsekretær i Mellomkirkelig råd

 

Kontaktinformasjon for Mellomkirkelig råd

Kirkens Hus Rådshusgata 1-3, Oslo

Åpningstider resepsjon:

Mandag-fredag kl. 09.00-15.30

Telefon: 23 08 12 00

Postadresse:

Mellomkirkelig råd

Postboks 799 Sentrum

0106 Oslo

E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Ansvarlig redaktør:

Ingeborg Dybvig

Digital redaktør:

Svend Ole Kvilesjø