Teologisk nemnd (TN)

Kristin Graff-Kallevåg (leder - postdoktor, Menighetsfakultetet)
Knut Alfsvåg  (førsteamanuensis, Misjonshøgskolen)
Hallgeir Elstad (professor TF)
Kjersti Gautestad Norheim (menighetsprest)
Anne Hege Grung (førsteamanuensis praktikum UiO)
Kari Storstein Haug (førsteamanuensis VID)
Vidar L. Haanes (professor/rektor, MF)
Oddvar Johan Jensen (professor NLA Høgskolen)
Helen Storelv Rabone (oppnevnt av Samisk kirkeråd)
Atle Sommerfeldt  (biskop oppnevnt av Bispemøtet)Beate Fagerli er nemndas sekretær.

Kontaktinformasjon for Mellomkirkelig råd

Kirkens Hus Rådshusgata 1-3, Oslo

Åpningstider resepsjon:

Mandag-fredag kl. 09.00-15.30

Telefon: 23 08 12 00

Postadresse:

Mellomkirkelig råd

Postboks 799 Sentrum

0106 Oslo

E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Ansvarlig redaktør:

Ingeborg Dybvig

Digital redaktør:

Svend Ole Kvilesjø