Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Fred i Midtøsten

Mellomkirkelig råd for Den norske kirke (MKR) har gjennom lang tid hatt et særlig engasjement i Midtøsten (Egypt, Irak, Israel, Jordan, Libanon, Palestina og Syria.)

Mellomkirkelig råd har i et Posisjonsnotat 2015-2017 formulert tre hovedmål for sitt arbeid med Midtøsten:
• Fremme rettferdig fred
• Fremme minoritetsbeskyttelse og trosfrihet
• Bidra til å sikre kristent nærvær

Posisjonsnotat 2015-2017 for Den norske kirkes arbeid i Midtøsten, ble vedtatt av Mellomkirkelig råd 28. november 2014.

I 2008 ble Den norske kirkes forhold til Midtøsten drøftet av Kirkemøtet, og det ble understreket at: 
Når eitt lem på Kristi lekam lir, lir heile lekamen med. Kyrkjemøtet erkjenner at Den norske kyrkja som del av Jesu Kristi kyrkje på jord, er knytt saman med kyrkjene i Midtausten. Difor har vi ansvar for kvarandre. Kyrkjemøtet er sterkt uroa for dei kritiske levekåra til dei kristne i Midtausten.
Det er vesentleg å halde fast på det grunnleggjande menneskeverdet for alle i Midtausten

I 2014 drøftet Kirkemøtet Den norske kirkes menneskerettighetsarbeid. Det var bred enighet om viktigheten av menneskerettighetene både som rettesnorer og verktøy i kirkens arbeid:
Gud har skapt alle mennesker i sitt bilde, og menneskets iboende verdighet ligger til grunn for den radikale likeverdstanken i kristendommen. Kirkens engasjement for de universelle menneskerettighetene har derfor troen på Gud som skaper som fundament. Men også troen på Jesus Kristus som viser Guds omsorg for hele det menneskelige livet og kirkens kall og oppgave, som innebærer å ta et oppgjør med undertrykkelse, ulikhet og urett, begrunner kirkens menneskerettighetsarbeid.

 

Kontaktinformasjon for Mellomkirkelig råd

Kirkens Hus Rådshusgata 1-3, Oslo

Åpningstider resepsjon:

Mandag-fredag kl. 09.00-15.30

Telefon: 23 08 12 00

Postadresse:

Mellomkirkelig råd

Postboks 799 Sentrum

0106 Oslo

E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Ansvarlig redaktør:

Ingeborg Dybvig

Digital redaktør:

Svend Ole Kvilesjø