Kirkens globale oppdrag

Se film om kirkens globale arbeid og ansvar her. Kanskje du blir inspirert til å engasjere deg i menighetens misjonsarbeid?

Har du hørt historien om diakonen i Roma - han som er kjent som St. Lavrans? Den er fin å kjenne til, for den sier noe essensielt om kirkens vesen og oppdrag. Se og lytt til historien om St. Lavrans ved å se filmen her.

Hvordan kan vi la tro og handling bli ett i menighetene vi tilhører? Bli inspirert og engasjert til å utgjøre en forskjell ved å se de fem punktene filmen viser om kirkens felles oppdrag. 

Jesus sa selv i i Matteus 6: "For der skatten din er, vil også hjertet ditt være". Ved å se filmen får du et innblikk i hva kirkens skatter er. Videre hva kirken tror på og har av globalt arbeid og ansvar.  

Filmen er laget i samarbeid mellom Mellomkirkelig råd, Kirkens Nødhjelp og Samarbeid menighet og misjon (SMM).

Kontaktinformasjon for Mellomkirkelig råd

Kirkens Hus Rådshusgata 1-3, Oslo

Åpningstider resepsjon:

Mandag-fredag kl. 09.00-15.30

Telefon: 23 08 12 00

Postadresse:

Mellomkirkelig råd

Postboks 799 Sentrum

0106 Oslo

E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Ansvarlig redaktør:

Ingeborg Dybvig

Digital redaktør:

Svend Ole Kvilesjø