Mellomkirkelig råd 03.09.2001 - 04.09.2001 Norrøna Hotell og Kirkens Hus

Mellomkirkelig råd 03.09.2001 - 04.09.2001 Norrøna Hotell og Kirkens Hus
Vedtak - Protokoll fra møte i Mellomkirkelig råd

Kontaktinformasjon for Mellomkirkelig råd

Kirkens Hus Rådshusgata 1-3, Oslo

Åpningstider resepsjon:

Mandag-fredag kl. 09.00-15.30

Telefon: 23 08 12 00

Postadresse:

Mellomkirkelig råd

Postboks 799 Sentrum

0106 Oslo

E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Ansvarlig redaktør:

Ingeborg Dybvig

Digital redaktør:

Svend Ole Kvilesjø