Mellomkirkelig råd 13.05.2009 - 14.05.2009 Møte i Tønsberg

Protokollen fra møte
Vedlegg - Fråsegn: Rettferd og fred i Aust-Jerusalem
Vedtak - Hent protokollen her

Kontaktinformasjon for Mellomkirkelig råd

Kirkens Hus Rådshusgata 1-3, Oslo

Åpningstider resepsjon:

Mandag-fredag kl. 09.00-15.30

Telefon: 23 08 12 00

Postadresse:

Mellomkirkelig råd

Postboks 799 Sentrum

0106 Oslo

E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Ansvarlig redaktør:

Ingeborg Dybvig

Nettredaktør:

Gunnar Westermoen